Biệt thự

PHAN XUAN DAT Architect hướng đến phong cách thiết kế gần gủi với thiên nhiên. Chúng tôi luôn đề cao các yếu tổ : Nắng, Gió trong công trình, đó là những yếu tố sống cần thiết và rất quan trọng trong quan niệm thiết kế của PHAN XUAN DAT Architect.
Việc sử dụng vật liệu từ thiên nhiên cũng được chúng tôi đề xuất nhiều hơn, điều này có thể làm tăng chi phí ban đầu nhưng nếu chia đều cho thời gian 50 năm của một công trình thì việc sử dụng vật liệu tự nhiên sẽ tiết kiệm cho bạn nhiều hơn.

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
biet-thu-1
biet-thu-2
biet-thu-3
biet-thu-hien-dai
biet-thu-ven-bien
biet-thu-hien-dai1
nha-biet-thu