Công trình công cộng

Một số dự án công trình công cộng PHAN XUAN DAT Architect đã tham gia. Mọi sao chép vui lòng ghi rõ nguồn !

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
cong-trinh-cong-cong-benh-vien
cong-trinh-cong-cong
noi-that-benh-vien
phat-thao
1233
noi-that-san-trong
nt-hoi-truong
nt-san-vuon-ban-cong
phong-giam-doc-1
phong-giam-doc
phong-khanh-tiet