Kiến trúc Sinh thái

Kiến trúc Sinh thái là hình thái mang tính tương tác cao giữa công trình và thiên nhiên. Thường sử dụng các vật liệu tái chế : gỗ cũ, gạch cũ, vật liệu cũ. BoongBi design luôn hướng đến phong cách thiết kế gần gũi này để tạo sự bền vững cho môi trường.

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
kien-truc-sinh-thai-1
kien-truc-sinh-thai